Vstup do E-learningu

12. 6. 2024

Seminář ÚOOÚ k tématu Dozorová činnost v oblasti zpracování osobních údajů úspěšně proběhl

Seminář Úřadu pro ochranu osobních údajů k tématu Dozorová činnost v oblasti zpracování osobních údajů se uskutečnil ve středu 12. června 2024 za účasti našich pověřenců.

Tématy byla kontrolní činnost pověřenců pro ochranu osobních údajů, výstupy z kontrol realizovaných u správců se zaměřením na webové stránky, elektronické úřední desky, mobilní a webové aplikace.

Na základě výstupu z kontrol spouštíme projekt Bezpečný web, který je zaměřený na splnění legislativních požadavků a nastavení bezpečnostních opatření dle doporučení NUKIB, aby nedocházelo k úniku osobních údajů atd.

S bezpečností pomůžeme i vaší organizaci. Obraťte se na nás.