Vstup do E-learningu

12. 9. 2023

Spolupráce se společnosti OK GROUP a.s., se prohlubuje a nabízí pokrytí různých rizik pro Vaší organizaci.

Jak již jsme avizovali dříve, společnost OK GROUP a.s., je naším důležitým partnerem pro řešení pro tyto cílové skupiny, které jsou našimi klienty: 

  • Obce, města, kraje
  • Školy a školská zařízení 
  • Zdravotnická zařízení 
  • Poskytovatelé sociálních služeb 
  • Výrobní podniky a firmy
  • Neziskové organizace 

 

Společně nyní přicházíme s Compliance programy, které zahrnují více kombinací možného uzavření pojištění včetně možných slev.  Můžete se tak s dotazem obracet přímo na nás, a my Vám následně s vyplněním dotazníku pro získání cenové nabídky pomůžeme během informační schůzky. 

Riziko úniku dat (osobních údajů), kybernetického útoky a výpadku IT systémů aktuálně svou intenzitou předčilo i taková rizika, jako jsou přírodní katastrofy. Tyto hrozby se rok od roku stupňují a nelze se jim zcela vyhnout. Počet kybernetických útoků v ČR se dlouhodobě drží nad celosvětovým průměrem. Z toho důvodu doporučujeme sjednání pojištění kybernetických rizik, jehož cílem je minimalizovat finanční dopady kybernetických incidentů a poskytnout pojištění podporu při jejich řešení.

Veřejný sektor a obecní samospráva je jedním z nejčastějších cílů hackerských útoků (vedle zdravotnických organizací, vzdělávacích institucí a komunikačních společností). Řada obcí a jejich úřadů již má přímou zkušenost především s DDoS útoky, které mají značný dopad do fungování úřadu (např. nelze žádat o nové doklady ani si je vyzvedávat; dochází k zastavení veškerého technického zařízení řízeného počítačovým systémem atd.).

Největším rizikem je únik osobních údajů obyvatel ze systémů obce a jejich následné zneužití. Může dojít také k útokům zaměřeným na získání finančních prostředků (ať už vydíráním s využitím hrozby zveřejnění citlivých osobních údajů nebo odcizením/podvodným vylákáním peněz z účtu). Podstatné je, že kybernetický incident není často výsledkem cíleného hackerského útoku, ale naopak dojde k němu v důsledku lidského selhání (tj. nepozornosti/chyby zaměstnance), kterému nezabrání ani nejkvalitnější zabezpečení.

Podmínky pro uzavření pojištění jsou navíc i běžným standardem při využívání umělé inteligence v provozu, digitalizaci po vzoru jiných evropských zemí. 

S bezpečností pomůžeme i vaší organizaci. Obraťte se na nás.