Vstup do E-learningu

27. 7. 2023

Spolupráce v oblasti bezpečnosti

Pojištění kybernetických rizik je produkt, který je v posledních dvou letech velmi skloňovaným a relativně žádaným pojištěním, avšak zároveň je také nejméně úspěšně obchodovaným produktem, a to napříč celým pojistným trhem. Kybernetická rizika (především kybernetické přerušení provozu) se od roku 2021 drží na špičce žebříčku hrozeb ohrožujících podnikání. Přesto je zhruba polovina zájemců o sjednání pojištění kybernetických rizik neúspěšná. To je jeden z hlavních důvodů, proč byla na přelomu roku 2022 a 2023 zahájena exkluzivní spolupráce mezi společnostmi OK GROUP a.s. a 2K CONSULTING s.r.o. v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Vzhledem k tomu, že nejčastějším důvodem neúspěchu poptávky kybernetických rizik je nedostatečné zabezpečení, malá povědomost o kybernetických hrozbách, a tím pádem i minimální prevence útoku, byl na začátku roku 2023 spuštěn pilotní projekt v oblasti auditu kybernetické bezpečnosti u měst a obcí, který realizuje společnost 2K CONSULTING s.r.o.. Následně je na provedený audit navázáno sjednání pojištění kybernetických rizik prostřednictvím OK GROUP (u pojistitele ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB). V rámci auditu dojde k vyhodnocení rizik a doporučení konkrétních opatření, bez nutnosti vyplňování složitého dotazníku ze strany pojistitele. Výhodou pro obce, které potřebnou minimální úroveň zabezpečení nesplňují, jsou návazné konzultační služby vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a tím možnosti sjednat pojištění kybernetických rizik v budoucnu.

S bezpečností pomůžeme i vaší organizaci. Obraťte se na nás.