Vstup do E-learningu

18. 10. 2023

V Jindřichově Hradci dojde k ocenění obcí a škol v oblasti bezpečnosti

Město Jindřichův Hradec bude místem pro předání ocenění pro obce, města, školy a školská zařízení v oblasti bezpečnosti.  Projekt Bezpečný úřad a Bezpečná organizace který se zaměřuje na řešení bezpečnostní problematiky a aktivní řešení bezpečnostní politiky v organizacích. Realizátorem projektu je auditní a poradenská společnost 2K CONSULTING s.r.o., která měla možnost auditovat všechny  v územní samosprávě a  školství. Výsledkem spolupráce je zjištění, že tyto organizace splňují výstupy pro dozorové orgány, které pro tento rok byly zaměřeny na oblast zpracování a ochrany osobních údajů (GDPR) a Kybernetické bezpečnosti.

Audit byl složený z místního šetření a revize provozně-bezpečnostní dokumentace, včetně směrnic a přijatých opatření včetně souladu s národní legislativou a s legislativou EU. Bezpečnostní auditoři kromě konzultací se statutárními zástupci těchto organizací v rámci realizace projektu stihli proškolit zastupitele, referenty obcí, pedagogické i nepedagogické pracovníky, kde se zaměřili hlavně na řešení bezpečnostních incidentů a řešení praktických problémů v oblasti kybernetické bezpečnosti .

„Organizace  kromě podpory ze strany našich auditorů a odborných konzultantů obdrží zároveň protokol o kontrole, kde jsou uvedeny jednotlivé oblasti, na které se auditoři v oblasti ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti zaměřili,“ uvedl garant projektu Bc. Radek Kubíček, MBA.

Získání tohoto ocenění přináší výhodu v podobě využití ochranné známky a zařazení mezi organizace, které oceňují i kontrolní orgány v tomto případě ÚOOU a NUKIB. Oceněné organizace lze považovat za bezpečné i z hlediska tvorby a dodržování bezpečnostních pravidel a standardů, ke kterým se organizace zavázaly.

„Organizace, které toto ocenění získaly, budeme prezentovat jako příklady dobré praxe, protože opravdu splňují podmínky, které jsou dány zákonem a k této problematice přistupují zodpovědně, zároveň věřím, že se do projektu zapojí i další organizace, protože realizace tohoto projektu přináší pozitivní ohlasy“, uvedl na závěr garant projektu Bc.Radek Kubíček, MBA.

S bezpečností pomůžeme i vaší organizaci. Obraťte se na nás.