Vstup do E-learningu

7. 7. 2024

Výstupy z odborného semináře zaměřeného na „Právo na informace, poskytování a zveřejňování informací ve vztahu k ochraně osobních údajů“

Dne 27. června 2024 se uskutečnil další odborný seminář Asociace pověřenců České republiky, kde náš realizační tým pověřenců zastupoval vedoucí oddělení COMPLIANCE Bc. Radek Kubíček MBA. 

Seminář byl zaměřený tentokrát na právo na informace, poskytování a zveřejňování informací ve vztahu k ochraně osobních údajů, kde jsme svými postřehy, které řešíme v rámci projektu Bezpečný úřad, také upozornili na neplnění povinností u OVM převážně ze strany škol a školských zařízení. 

Mgr. Monika Bendová, členka Asociace s dlouholetými zkušenostmi v dané oblasti (vedoucí oddělení přezkumu odboru práva na informace ÚOOÚ a DPO ve veřejné správě), prezentovala teoretické i praktické aspekty aplikace zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to zejména ve vztahu k problematice ochrany osobních údajů. Zároveň uvedla další příklady dobré i špatné praxe a byla otevřena diskuse nad aktuálními tématy v této problematice.

Hlavní body semináře:

  1. Základní principy ochrany osobních údajů: Diskutovali jsme o důležitosti ochrany osobních údajů a základních principech, které by měly být dodržovány.
  2. Legislativní rámec: Přehled zákonů a nařízení, které upravují ochranu osobních údajů v České republice a Evropské unii, včetně GDPR.
  3. Role pověřenců pro ochranu osobních údajů: Popis rolí a odpovědností pověřenců v organizacích, jejich konzultační role a význam při řešení otázek ochrany osobních údajů.
  4. Právo na informace vs. ostatní práva: Střet práva na informace s ostatními ústavně zaručenými právy, zejména s právem na ochranu osobních údajů
  5. Praktické příklady a případové studie: Ukázky konkrétních situací a jejich řešení v praxi, které pomohly účastníkům lépe pochopit aplikaci teoretických znalostí.
  6. Novinky a trendy: Aktuální trendy a novinky v oblasti ochrany osobních údajů, které by měly být sledovány pro zajištění souladu s legislativou a nejlepší praxí.

 

V dnešní době je toto téma stále důležitější, zejména pro státní správu a samosprávu, což jen potvrzuje narůstající počet stížností u MV ČR a ÚOOU na neplnění povinností OVM. S rostoucím významem digitálních technologií a dat se stává anonymizace, poskytování informací a údajů klíčovými otázkami. Jak správně a bezpečně zacházet s osobními údaji ve vztahu ke svobodném přístupu k informacím? Jak zajistit transparentnost a současně dodržovat zákony o ochraně dat? To jsou otázky, které nás všechny trápí a které řešíme v rámci naších služeb GDPR a zajištěním pověřence pro ochranu osobních údajů, dále pak také Kybernetickou a informační bezpečností, kde hledáme systémová řešení pro správu žádostí a odpovědí včetně správné anonymizace dokumentů. 

V případě zájmu využijte poptávkový formulář nebo kontakty na webu. S bezpečností pomůžeme i vaší organizaci. Obraťte se na nás.