Vstup do E-learningu

29. 5. 2023

Krátké ohlédnutí za odbornou konferencí a Komunálním veletrhem 2023

Vážení partneři, účastníci veletrhu a přednášející,

děkujeme vám za vaši účast na odborné konferenci v Olomouci, kterou pořádala společnost 2K Consulting s.r.o., autor projektu Bezpečný úřad a Bezpečná organizace. Velmi si vážíme udělených záštit a partnerství, a to konkrétně s těmito institucemi:  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR,  Digitální a informační agentura ČRÚřad pro ochranu osobních údajů ČR, Asociace Krajů ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Národní sportovní agentura ČR, Evropský institut pro bezpečnost a životní prostředí, Unie komunitní energetiky, Státní pozemkový úřad ČR, Výbor ICT nezávislého průmyslu, Olomoucký kraj.

Témata odborné konference byly zaměřené na kybernetickou a informační bezpečnost, digitalizaci, ochranu osobních údajů, ochranu obyvatelstva, ochranu měkkých cílů, krizové řízení, odpadové a silniční hospodářství, energetiku a sport.

Podařilo se nám navázat dohodu o spolupráci se zástupci komerčního sektoru a díky tomu mohou účastníci projektu Bezpečný úřad a Bezpečná organizace využívat výhody na určené produkty a služby spolupracujících organizací v oblasti životního prostředí, odpadového a silničního hospodářství, energetiky, IT služeb, digitalizace, spisové služby a pojištění kybernetické bezpečnosti.

Prezentace od vystupujících, kteří souhlasili s jejich zveřejněním na našich stránkách, si můžete prohlédnout zde:

Jaké rizika a hrozby číhají na obce a města, jak se stát bezpečným úřadem? Bc. Radek Kubíček, MBA, 2K CONSULTING s.r.o., Bezpečný úřad, Bezpečná organizace

Prezentace – soubor pdf

Směrnice NIS 2 a GDPR jaké dopady mohou mít na fungování samospráv, Bc. Jakub Rejzek, MBA, LL.M – Výbor nezávislého ICT průmyslu, z.s.

Prezentace – soubor pdf

Směrnice NIS 2 a zkušenosti z auditní činnosti na Slovensku, jak správně vybrat dodavatele v oblasti IT, co vše by měl odborník na kybernetickou a informační bezpečnost splňovat, nástroje pro analýzu rizik, Mgr. Veronika Krajčovičová – odborný konzultant v kybernetické bezpečnosti

Prezentace – soubor pdf

Pojištění kybernetické bezpečnosti a programy compliance pro samosprávy, Mgr. Ivana Sasková – OK Group a.s.

Prezentace – soubor pdf

Města a obce v pasti GDPR a kybernetické bezpečnosti – plnění role správce, zpracovatele, proč je potřeba mít kvalitního pověřence, jak probíhají kontroly činnosti pověřence ze strany dozorových orgánů na jeho činnost: Bc. Radek Kubíček, MBA, 2K CONSULTING s.r.o., Bezpečný úřad, Bezpečná organizace 

Prezentace – soubor pdf

Digitální informační agentura ve vztahu ke samosprávám, role a odpovědnost v rámci digitalizace samospráv, Ing. Robert Piffl – Digitální a informační agentura ČR

Prezentace – soubor pdf

Pojetí Smart Cities ze strany MMR a aktuální příležitosti nejen pro obce a regiony, Ing. Radim Sršeň, Ph.D., náměstek ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Prezentace – soubor pdf

Kybernetická ochrana a dohledové centrum, Ing. Tomáš Gottwald , VAE informační systémy, s.r.o.

Prezentace –  soubor pdf

Digitální archiv a informační systém spisové služby, Bc. Marek Vávra – Altair Group

Prezentace – soubor pdf

Jak efektivně a nízkonákladově opravit místní komunikaci, Mgr. Ondřej Rusikvas – FUTTEC a.s.

Prezentace – soubor pdf

Hrozby a aktuální bezpečnostní rizika v ČR a dotační možnosti pro řešení bezpečnosti, ochrana měkkých cílů ve vztahu k veřejnému prostranství ze strany obcí a škol, Bc. Radek Kubíček, MBA, 2K CONSULTING s.r.o., Bezpečný úřad, Bezpečná organizace 

Prezentace – soubor pdf

Jak na bezpečnost ochrany obyvatelstva v ČR a Evropě? Ing. Jan Procházka, Evropský institut pro bezpečnost a životní prostředí z.s., 

Prezentace – soubor pdf

Dotační možnosti z OPŽP 2021-2027 pro odpadové projekty, Ing. Jaromír Manhart, Státní fond životního prostředí ČR, odbor odpadového hospodářství

Prezentace – soubor pdf

Jak efektivně budovat a modernizovat veřejné osvětlení v obcích a městech, Martin Petroušek – LEDVANCE s.r.o.

Prezentace – soubor pdf

S bezpečností pomůžeme i vaší organizaci. Obraťte se na nás.